สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ 📌📌กระทรวงการคลังและจังหวัดขอนแก่น จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปค 2022ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM )จากทั้ง21เขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุมที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการจัดงาน เกษตรเลย ส่งเสริมความรู้เกษตรกรนาแปลงใหญ่ ในการจัดการศัตรูข้าวตามระบบนิเวศแปลงข้าว
image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
image
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
image
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
image
📌📌กระทรวงการคลังและจังหวัดขอนแก่น จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปค 2022ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM )จากทั้ง21เขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุมที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการจัดงาน
image
เกษตรเลย ส่งเสริมความรู้เกษตรกรนาแปลงใหญ่ ในการจัดการศัตรูข้าวตามระบบนิเวศแปลงข้าว
image
เกษตรเลย อบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ผึ้งโพรงป่าไทยเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
image
พช.เลย ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลย สู่ Thailand 4.0 ส่งเสริมและยกระดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าไทย
image
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผย เตรียมประชุมเพิ่มปริมาณสลาก 23 มิ.ย. 65
image
21 มิถุนายน - วันดำรงราชานุภาพ วันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ดำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405
image
ร่วมด้วยช่วยกัน หลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉิน
image
รมว.เฮ้ง ห่วงลูกจ้าง ร้านดารุมะ ซูชิ ถูกลอยแพ สั่ง กสร. เร่งตรวจสอบช่วยคุ้มครองสิทธิโดยด่วน
image
กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอเชิญชมถ่ายทอดสด Facebook Live นายกรัฐมนตรีตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ทางเพจกรมประชาสัมพันธ์
image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
image
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
image
📌📌กระทรวงการคลังและจังหวัดขอนแก่น จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเอเปค 2022ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM )จากทั้ง21เขตเศรษฐกิจที่มาร่วมประชุมที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการจัดงาน
image
เกษตรเลย ส่งเสริมความรู้เกษตรกรนาแปลงใหญ่ ในการจัดการศัตรูข้าวตามระบบนิเวศแปลงข้าว
image
เกษตรเลย อบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ผึ้งโพรงป่าไทยเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
image
พช.เลย ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลย สู่ Thailand 4.0 ส่งเสริมและยกระดับเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าผ้าไทย
image
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผย เตรียมประชุมเพิ่มปริมาณสลาก 23 มิ.ย. 65
image
21 มิถุนายน - วันดำรงราชานุภาพ
วันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405
image
ร่วมด้วยช่วยกัน หลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉิน
image
รมว.เฮ้ง ห่วงลูกจ้าง ร้านดารุมะ ซูชิ ถูกลอยแพ สั่ง กสร. เร่งตรวจสอบช่วยคุ้มครองสิทธิโดยด่วน
image
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ของคงเหลือจากการออกร้านกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2565
สถานี :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

รายการวิทยุยอดนิยม