ฟังวิทยุออนไลน์ สวท.เลย//FM 95.25 Mhz

AM 1341 Khz

จังหวัดเลย จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 พฤษภาคม 2566 “ไทเลย พร้อมใจไปเลือกตั้ง” ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงน้ำพระธาตุศรีสองรัก ในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2566 จังหวัดเลย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 🎆พิธิเปิดงานยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมกับการแสดง แสง สี เสียง เทศกาลงานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ "Mask Festival 2023" ผู้ว่าฯ จ.เลย พร้อมพุทธศาสนิกชน ทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566
ผู้ว่าฯ จ.เลย พร้อมพุทธศาสนิกชน ทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566
ผู้ว่าฯ จ.เลย พร้อมพุทธศาสนิกชน ทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566
ผอ.สวท.เลย ร่วมเปิดงานและมอบเงินรางวัล จัดบูธมอบขนมของรางวัลให้กับเด็กๆ  มากมาย  ในงาน วันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค. 66  บริเวณสวนสาธารณะกุดป่อง จังหวัดเลย
ผอ.สวท.เลย ร่วมเปิดงานและมอบเงินรางวัล จัดบูธมอบขนมของรางวัลให้กับเด็กๆ มากมาย ในงาน วันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค. 66 บริเวณสวนสาธารณะกุดป่อง จังหวัดเลย
ผอ. สวท.เลย นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ผอ. สวท.เลย นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์ ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย (สวท.เลย) นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดเลย

จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดโพนงาม บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี
จังหวัดเลย จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 พฤษภาคม 2566 “ไทเลย พร้อมใจไปเลือกตั้ง”
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดกิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 พฤษภาคม 2566 พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรงน้ำพระธาตุศรีสองรัก ในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2566
นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เพื่อสรงองค์พระธาตุศรีสองรัก ในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2566
จังหวัดเลย จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเลย ประจำปี 2566 พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลย และนักท่องเที่ยว ร่วมเปิดงานกันอย่างคึกคัก จังหวัดเลย โดยเทศบาลเมืองเลย ได้จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์ ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566
🎆พิธิเปิดงานยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมกับการแสดง แสง สี เสียง  เทศกาลงานสีสันเมืองเลย และการแสดงหน้ากากนานาชาติ "Mask Festival 2023"
จังหวัดเลย จัดงานยิ่งใหญ่ "สีสันแห่งอีสาน สีสันของคนไทเลย" การร่วมตัวกันของวัฒนธรรม 3 ผี ครั้งยิ่งใหญ่ ที่เดียวในโลก โดยงานจัดขึ้นวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2566 ณ ลานพญานาค ปู่ไหลคำมา สวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผู้ว่าฯ จ.เลย พร้อมพุทธศาสนิกชน ทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรฟังธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566
ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายทวีเสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า เวลา 07.15 น. เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา ฟังพระธรรมเทศนาน้อมนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน
จังหวัดเลย จัดพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย 2566
จังหวัดเลย จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
จังหวัดเลยปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ 🎊 พิธีเปิดงานดอกฝ้ายบาน🌸สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2566
🎆จังหวัดเลยปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ 🎊 พิธีเปิดงานดอกฝ้ายบาน🌸สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผอ.สวท.เลย ร่วมเปิดงานและมอบเงินรางวัล จัดบูธมอบขนมของรางวัลให้กับเด็กๆ  มากมาย  ในงาน วันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค. 66  บริเวณสวนสาธารณะกุดป่อง จังหวัดเลย
นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์ ผอ.สวท.เลย ร่วมเปิดงานและมอบเงินรางวัล จัดบูธมอบขนมของรางวัลให้กับเด็กๆ มากมาย ในงาน วันเด็กแห่งชาติ 14 ม.ค. 66 บริเวณสวนสาธารณะกุดป่อง จังหวัดเลย
ผอ.สวท.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ต้อนรับวันแรกของปีเถาะ 2566 จังหวัดเลย
นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์ ผอ.สวท.เลย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดเลยจำนวนมาก ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ต้อนรับวันแรกของปีเถาะ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล ผวจ.เลย เป็นประธานในพิธี
ผู้ว่าฯ เลย และชาวจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566
นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลย ร่วมกันนุ่งขาวห่มขาว ประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ที่วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผอ.สวท.เลย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์ ผอ.สวท.เลย นำข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ สวท.เลย ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านติ้ว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ผอ. สวท.เลย นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์ ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย (สวท.เลย) นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดเลย

จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดโพนงาม บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี
สถานี :
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

รายการวิทยุยอดนิยม