image
"โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย"
image
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รวม 5,857 ราย
image
จ.เลย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) กระตุ้นความสนใจให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้
image
จ.เลย จัดเวที “เลยฟอรั่ม ครั้งที่ 2” ระดมสมองสรุปข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เตรียมเดินหน้าพัฒนาเมืองเลย มองอนาคต ด้วยทุนวัฒนธรรม
image
“นายก”พร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ฉลองครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน พร้อมประธานาธิบดีจีนและผู้นำประเทศอาเซียน
image
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,428 ราย
image
เปิดประเทศ ปลอดภัย มั่นใจ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
image
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564
image
จ.เลย เชิญชวนผู้มีอาชีพขับรถรับส่งนักเรียน แจ้งความประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 พร้อมเพิ่มทางเลือกสูตรการฉีดวัคซีนแบบไขว้รองรับความต้องการของแต่ละบุคคล
image
จ.เลย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และ สร้างสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
image
คณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ
image
สนง. พลังงานจังหวัดเลย แจ้งเตือนประชาชนระวังมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างหรือสัญญาว่าจะให้ “ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ทางการเกษตร”
image
"โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย"
image
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รวม 5,857 ราย
image
จ.เลย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) กระตุ้นความสนใจให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้
image
จ.เลย จัดเวที “เลยฟอรั่ม ครั้งที่ 2” ระดมสมองสรุปข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เตรียมเดินหน้าพัฒนาเมืองเลย มองอนาคต ด้วยทุนวัฒนธรรม
image
ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด
image
“นายก”พร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ฉลองครบรอบ 30 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน พร้อมประธานาธิบดีจีนและผู้นำประเทศอาเซียน
image
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,428 ราย
image
🏝🏕เปิดประเทศ ปลอดภัย มั่นใจ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย🏝🏕😷✌🏻
image
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564
image
จ.เลย เชิญชวนผู้มีอาชีพขับรถรับส่งนักเรียน แจ้งความประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 พร้อมเพิ่มทางเลือกสูตรการฉีดวัคซีนแบบไขว้รองรับความต้องการของแต่ละบุคคล
image
จ.เลย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และ สร้างสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19
image
คณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่จังหวัดเลย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ
สถานี :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

รายการวิทยุยอดนิยม