คาดการณ์ช่วง 25-28 ม.ค. 65 ค่าฝุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น ห่วงประชาชนเตือนสวมหน้ากาก งดเผา มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลจัดประชุม “สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การเป็นอารยเกษตร ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุล” ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ฟอนต์แบบภาษาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ จ.เลย ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าสุกร โดยพบว่าโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ที่จำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี จ.เลย พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 94 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์จากกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนหมู่มาก
image
คาดการณ์ช่วง 25-28 ม.ค. 65 ค่าฝุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น ห่วงประชาชนเตือนสวมหน้ากาก งดเผา
image
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลจัดประชุม “สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การเป็นอารยเกษตร ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุล”
image
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ฟอนต์แบบภาษาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
image
จ.เลย ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าสุกร โดยพบว่าโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ที่จำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
image
จ.เลย พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 94 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์จากกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนหมู่มาก
image
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) ติดตาม โคก หนอง นา โมเดล จ.เลย “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
image
จังหวัดเลย จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ มหาราชพระองค์แรกของชาติไทย
image
พาณิชย์จังหวัดเลย ลงพื้นที่ติดตามโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค พร้อมตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน
image
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อความสะดวกของประชาชน และรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
image
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
image
โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
image
สาเหตุหลักการสูญเสียบนท้องถนน
image
💥💥 คาดการณ์ช่วง 25-28 ม.ค. 65 ค่าฝุ่นมีแนวโน้มสูงขึ้น ห่วงประชาชนเตือนสวมหน้ากาก งดเผา
image
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลจัดประชุม

“สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การเป็นอารยเกษตร ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างสมดุล”
image
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ฟอนต์แบบภาษาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์
image
จ.เลย ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าสุกร โดยพบว่าโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ที่จำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี
image
จ.เลย พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 94 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์จากกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนหมู่มาก
image
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) ติดตาม โคก หนอง นา โมเดล จ.เลย “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
image
จังหวัดเลย จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ มหาราชพระองค์แรกของชาติไทย
image
พาณิชย์จังหวัดเลย ลงพื้นที่ติดตามโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค พร้อมตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน
image
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อความสะดวกของประชาชน และรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
image
How to... ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
image
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
image
โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
สถานี :
วันที่ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

รายการวิทยุยอดนิยม