ฟังวิทยุออนไลน์ สวท.เลย//FM 95.25 Mhz

AM 1341 Khz

ชาวไทเลย สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ไทเลย และเปิดถนนข้าวหลามยาว เล่นน้ำสงกรานต์ ประจำปี 2567
ชาวไทเลย สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ไทเลย และเปิดถนนข้าวหลามยาว เล่นน้ำสงกรานต์ ประจำปี 2567
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาขิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1 พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวไทเลย จากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ทั้ง 10 แห่ง ร่วมขบวนพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมือง ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองเลย และอัญเชิญมาประดิษฐานยังสวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567
ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567
ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ดังนี้

“ความสุขความสบายทั้งหลายนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดี เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่ จะได้สามารถประกอบอาชีพการงาน และปฏิบัติบำเพ็ญความดี เพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต”

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2567
จังหวัดเลย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
จังหวัดเลย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
พสกนิกรชาวจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี "12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ"
พสกนิกรชาวจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี "12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ"
      เวลา 07.00 น. นายทวี เสริมภักดีกลุ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ที่ศาลาบูรพาจารย์ วัดศรีสุทราวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย พระสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 92 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ปวงชนชาวไทย
จังหวัดเลยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
จังหวัดเลยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านแฮ่ คุ้มวัดศรีภูมิ อำเภอเมืองเลย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านแฮ่ คุ้มวัดศรีภูมิ อำเภอเมืองเลย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น. ที่บริเวณวัดศรีภูมิ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จากทั้ง 6 ตำบล กว่า 300 คน ร่วมกันพัฒนาวัดศรีภูมิและบริเวณลำห้วยน้ำหมาน (สะพานบ้านแฮ่) ตลาดชุมชนบ้านแฮ่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยการล้างทำความสะอาดพื้นวัด ตัดหญ้า เก็บกวาดเศษใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งปลูกต้นกล้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชน
นักท่องเที่ยวนับหมื่นๆ คนแห่ชมขบวนผีตาโขน #ผีล้นด่านซ้าย  ผีตาโขนนับพันๆตัว หลากหลายหน้ากากสีสันสวยงาน งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2566
นักท่องเที่ยวนับหมื่นๆ คนแห่ชมขบวนผีตาโขน #ผีล้นด่านซ้าย ผีตาโขนนับพันๆตัว หลากหลายหน้ากากสีสันสวยงาน งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2566
ชาวไทเลย สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ไทเลย และเปิดถนนข้าวหลามยาว เล่นน้ำสงกรานต์ ประจำปี 2567
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาขิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1 พ.ต.อ.ณัฐกฤต คำวิเศษชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย นายสามารถ หมั่นนอก ปลัดจังหวัดเลย นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวไทเลย จากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ทั้ง 10 แห่ง ร่วมขบวนพิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมือง ไปตามเส้นทางในเขตเทศบาลเมืองเลย และอัญเชิญมาประดิษฐานยังสวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
จังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 และศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 กระทรวงคมนาคม โดยมีนายกฤษณ์ แก้วทองหลาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิ และสมาคมกู้ชีพกู้ภัย ร่วมกิจกรรมที่บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ชาวจังหวัดเลย ร่วมเปิดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2567 งานประเพณีประจำปีอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
จังหวัดเลย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมงาน "งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2567" งานประเพณีประจำปีอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย
ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567
ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ดังนี้

“ความสุขความสบายทั้งหลายนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดี เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่ จะได้สามารถประกอบอาชีพการงาน และปฏิบัติบำเพ็ญความดี เพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต”

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2567
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน ส.ค.ส. และพรปีใหม่ ประจำปี 2567 แก่ปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน บัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) ประจำปี พุทธศักราช 2567 แก่ปวงชนชาวไทย ในวันที่ 31 ธ.ค. 2566 โดยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท. เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านซ้ายมีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ส่วนด้านขวาเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ ที่ทรงฉายกับ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’ ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”
พ่อเมืองเลย พร้อมด้วยชาวจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2567 เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการ นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ปีนักษัตรมะโรง เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตในปีศักราชใหม่ ที่บริเวณลานพญานาคปู่ไหลคำมา สวนสาธารณะกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
จังหวัดเลย ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชกาธิเบศร มีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมพิธีบริเวณศาลาบูรพาจารย์ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
พสกนิกรชาวจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
พสกนิกรชาวจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
พสกนิกรชาวจังหวัดเลย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี "12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ"
      เวลา 07.00 น. นายทวี เสริมภักดีกลุ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ที่ศาลาบูรพาจารย์ วัดศรีสุทราวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย พระสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 92 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ปวงชนชาวไทย
จังหวัดเลยจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำทุกภาคส่วนถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
จังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านแฮ่ คุ้มวัดศรีภูมิ อำเภอเมืองเลย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น. ที่บริเวณวัดศรีภูมิ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จากทั้ง 6 ตำบล กว่า 300 คน ร่วมกันพัฒนาวัดศรีภูมิและบริเวณลำห้วยน้ำหมาน (สะพานบ้านแฮ่) ตลาดชุมชนบ้านแฮ่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยการล้างทำความสะอาดพื้นวัด ตัดหญ้า เก็บกวาดเศษใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งปลูกต้นกล้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในชุมชน
นางรำกว่า 12,000 คน รำบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง และบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา ในงานประเพณีบุญซำฮะ จังหวัดเลย
นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญซำฮะ สักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง และบูชาพญานาคปู่ไหลคำมา ประจำปี 2566
สถานี :
วันที่ : วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

รายการวิทยุยอดนิยม