image
สถานการณ์โควิด-19 จ.เลย ประจำวันที่ พุธที่ 22 ก.ย. 64
image
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 รวม 11,252 ราย
image
กบง.เห็นชอบคงราคา LPG ครัวเรือน 318 บ. (ขนาดถัง 15 กก.)​ ต่ออีก 3 เดือน ถึง 31 ธ.ค. 2564
image
จ.เลย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 31 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
image
พช. เลย ขับเคลื่อนสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ “สร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีความสุข”
image
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้โอวาท และกำลังใจแก่นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด อายุ ไม่เกิน 19 ปีและอายุไม่เกิน 21 ปี ในรายการวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์โลก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
image
นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงผ่านกิจกรรม SDG Moment มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน ระบบสาธารณสุข โมเดลเศรษฐกิจ BCG และการพัฒนาด้าน Digital ในการประชุม UNGA สมัยที่ 76
image
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
image
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มควบคุมสูงสุด
image
จ.เลย พบเด็กนักเรียนโรงเรียนประจำติดเชื้อโควิด-19 พร้อมตรวจคัดกรองเชิงรุก และกักตัว 14 วัน ภายในโรงเรียน
image
ปภ.เลย ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ในพื้นที่เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
image
"รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
เชื่อมโยงสถานีวิทยุในเครือข่ายสำนักประชาสัมพันธ์เขต1 อีสานตอนบน สามารถรับชมได้ทาง Facebook Live
สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.10 - 17.00 น.
image
สถานการณ์โควิด-19 จ.เลย ประจำวันที่ พุธที่ 22 ก.ย. 64
image
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 รวม 11,252 ราย
image
กบง.เห็นชอบคงราคา LPG ครัวเรือน 318 บ. (ขนาดถัง 15 กก.)​ ต่ออีก 3 เดือน ถึง 31 ธ.ค. 2564
image
จ.เลย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 31 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52
image
พช. เลย ขับเคลื่อนสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ “สร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีความสุข”
image
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ให้โอวาท และกำลังใจแก่นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด อายุ ไม่เกิน 19 ปีและอายุไม่เกิน 21 ปี ในรายการวอลเลย์บอลชายหาด ชิงแชมป์โลก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
image
นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงผ่านกิจกรรม SDG Moment มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่าน ระบบสาธารณสุข โมเดลเศรษฐกิจ BCG และการพัฒนาด้าน Digital ในการประชุม UNGA สมัยที่ 76
image
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564
image
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มควบคุมสูงสุด
image
จ.เลย พบเด็กนักเรียนโรงเรียนประจำติดเชื้อโควิด-19 พร้อมตรวจคัดกรองเชิงรุก และกักตัว 14 วัน ภายในโรงเรียน
image
ปภ.เลย ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง ในพื้นที่เทศบาลเมืองวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
รายการ ธกส. เพื่อคุณ
สถานี : FM95.25
16/08/2563 การดู 0 ครั้ง
ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ