image
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา 15 พ.ค. 2565
image
วันวิสาขบูชา 2565 ประวัติวันวิสาขบูชา และความสำคัญของวันวิสาขบูชา
image
พระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
image
ราชกิจจาฯ เผยแพร่หมายกำหนดการ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
image
✈️✈️ นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ พร้อมร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯ สมัยพิเศษ (ASEAN - U.S. Special Summit) 12 - 13 พ.ค. 65
image
"ผู้ปกครอง" ยิ้มออก "ก.พาณิชย์"ยัน ยังไม่ปรับราคาชุดนักเรียน-อุปกรณ์การเรียน หวังลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอม
image
จังหวัดเลย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมนำหน่วยงานภาครัฐออกบริการในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่... สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอหนองหิน
image
จังหวัดเลย เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรชาวสวน กระตุ้นการบริโภคผลไม้กับกิจกรรม “พาณิชย์ Fruit Festival 2022”
image
งาน " วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๘๙ "
image
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชมการนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ต่อยอดโครงการ “OTOP Premium Go Inter” สร้างโอกาสสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่ตลาดสากล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง
image
สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
image
📣📣เอาใจผู้สูงวัย! ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 200 บาท ตามช่วงวัย 6 เดือน ช่วยผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน
image
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา 15 พ.ค. 2565
image
วันวิสาขบูชา 2565 ประวัติวันวิสาขบูชา และความสำคัญของวันวิสาขบูชา
image
พระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
image
ราชกิจจาฯ เผยแพร่หมายกำหนดการ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
image
✈️✈️ นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงวอชิงตัน สหรัฐฯ พร้อมร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหรัฐฯ สมัยพิเศษ (ASEAN - U.S. Special Summit) 12 - 13 พ.ค. 65
image
"ผู้ปกครอง" ยิ้มออก "ก.พาณิชย์"ยัน ยังไม่ปรับราคาชุดนักเรียน-อุปกรณ์การเรียน หวังลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอม
image
จังหวัดเลย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมนำหน่วยงานภาครัฐออกบริการในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่... สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอหนองหิน
image
จังหวัดเลย เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรชาวสวน กระตุ้นการบริโภคผลไม้กับกิจกรรม “พาณิชย์ Fruit Festival 2022”
image
งาน " วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๘๙ "
image
โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ชื่นชมการนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ต่อยอดโครงการ “OTOP Premium Go Inter” สร้างโอกาสสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่ตลาดสากล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง
image
สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์
image
📣📣เอาใจผู้สูงวัย! ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 200 บาท ตามช่วงวัย 6 เดือน ช่วยผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน
รายการ ธกส. เพื่อคุณ
สถานี : FM95.25
16/08/2563 การดู 0 ครั้ง
ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ