บทความที่น่าสนใจ
จ.เลย ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าสุกร โดยพบว่าโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ที่จำหน่ายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย  นายสุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าสุกร ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยตรวจสอบ ณ จุดจำหน่ายเนื้อหมูร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ที่มีการนำหมูเนื้อแดงจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 150 บาทพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการเลี้ยงสุกร ณ สุกันยาฟาร์ม บ้านโป่งเจริญ ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย ซึ่งเป็นฟาร์มมาตรฐาน (แบบปิด) ขนาดกลาง จำนวน 2 โรงเรือน เลี้ยงสุกรประมาณ 1,400 ตัว โดยได้พบปะผู้ประกอบการ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ ตลอดจนตรวจสอบปริมาณสุกรชำแหละห้องเย็น และภาวะราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาเลย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าสุกร ในพื้นที่พบว่า โครงการหมูพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ส่วนร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ มีผลกระทบยอดจำหน่ายเนื้อหมูลดลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดอุปสงค์-อุปทาน ด้านการลักลอบจำหน่ายสัตว์ตามพื้นที่ด่านชายแดนจังหวัดเลย ยืนยันปัจจุบันยังไม่พบปัญหาการลักลอบนำเข้า เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราอย่างเข้มงวด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าลักลอบนำเข้า
ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดเลยมีเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกรจำนวน 1,211 ฟาร์ม จำนวนสุกร ประมาณ 7,000 ตัว และฟาร์มขนาดความจุมากกว่า 500 ตัว ขึ้นไปจำนวน 68 ฟาร์ม จำนวนสุกร 63,624 ตัว รวมจำนวนประมาณ 70,624 ตัวต่อรอบการเลี้ยง 5 เดือน โดยจำนวนสุกรลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยหยุดเลี้ยง เพราะประสบปัญหาการระบาดโรคในสุกร และฟาร์มเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน GAP โดยโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน จำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคากิโลกรัมละ 150 บาท จำนวน 7 จุดในจังหวัดเลย ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคในช่วงที่เนื้อหมูปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งจะเปิดจำหน่ายถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 นี้
-------------------------
ปัณณพัฒน์ แสงศรีเรือง /ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :