บทความที่น่าสนใจ
กิจกรรมเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 52

อย. เผายาเสพติดให้โทษกว่า 27 ตัน มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท

อย. เผายาเสพติดให้โทษ รวมหนักกว่า 27,806 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่ากระทรวง สาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด กองทัพบก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จะจัดกิจกรรม เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลาง โดยมี ปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะเผาทำลาย จำนวนกว่า 27,806 กิโลกรัม จาก 138 คดี ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า น้ำหนักกว่า 15,890 กิโลกรัม ยาไอซ์น้ำหนักกว่า 10,817 กิโลกรัม เฮโรอีน น้ำหนักกว่า 697 กิโลกรัม ยาอี น้ำหนักกว่า 16 กิโลกรัม คีตามีน น้ำหนักกว่า 383 กิโลกรัม มูลค่ารวมทั้งสิ้น กว่า 29,916 ล้านบาท โดยของกลางทั้งหมดจะถูกนำไปเผาทำลายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ด้วยระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดยาเสพติดให้โทษให้หมดไป ทุกรูปแบบโดยปราบปรามผู้กระทำผิดและยึดของกลางยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งของกลางเหล่านั้นที่ ผ่านการตรวจพิสูจน์จากสถานตรวจพิสูจน์ทั่วประเทศว่าเป็นยาเสพติดและเผาทำลายเป็นประจำทุกปี สำหรับ ปีนี้มีการเผาทำลายยาเสพติด 2 ครั้ง คือครั้งที่ 51 จำนวน 40 ตัน และ ครั้งที่ 2 คือครั้งนี้อีกจำนวน 27 ตัน จึงขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Fanpage Fdathai ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

                                                                                                      ************************************************


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :