บทความที่น่าสนใจ
จ.เลย พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 94 ราย ส่วนใหญ่เชื่อมโยงติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์จากกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนหมู่มาก

จังหวัดเลย พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มจำนวน 94 ราย โดยเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่จำนวน 2 ราย และจากในพื้นที่จำนวน  92 ราย ยังรักษาตัวอยู่จำนวน 574 ราย  ซึ่งการติดเชื้อในพื้นที่ เป็นลักษณะการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนหรือคลัสเตอร์ต่างๆ ได้แก่ ร้านอาหาร หอพักนักกีฬา งานบุญงานประเพณี เป็นต้น โดยตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มรวมกว่า 450 ราย 
นายอภิชาติ สะบู่แก้ว ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า วันนี้จังหวัดเลย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 New High จำนวนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา จึงยังคงขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด แม้ว่าสายพันธุ์โอมิครอนอาการรุนแรงจะน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้า ไม่ควรประมาท หากเป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เมื่อพบผลตรวจยืนยันเป็นบวกและต้องเข้ารับการรักษา แพทย์จะประเมินอาการและให้กักตัวที่บ้าน  ศูนย์โควิดชุมชน หรือโรงพยาบาล แล้วแต่กรณี
อีกทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่ยังไม่ได้รับรับวัคซีน สามารถติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการในพื้นที่ ทั้งวัคซีนเข็มที่ 1,2,3 และ 4 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า และกลุ่ม 608 เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรค ส่วนวัคซีนสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมข้อมูลจำนวนเด็กทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน คาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จะสามารถดำเนินการฉีดได้คะแนนโหวต :