บทความที่น่าสนใจ
จังหวัดเลย จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ มหาราชพระองค์แรกของชาติไทย

จังหวัดเลย จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พุทธศักราช 2565  ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี  และอ่านคำอาศิรวาทราชสดุดี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  พระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพทั้งทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา และศิลปวิทยาต่างๆ ในสมัยสุโขทัย  ทรงวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาจวบจนทุกวันนี้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 700 ปี โดยปวงชนชาวไทยทุกคนพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าเป็น มหาราชพระองค์แรกของชาติไทย 
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2376  อันปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่า ชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม มาแต่โบราณกาล คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ โดยให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นวันรัฐพิธี ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2533 เป็นต้นมา โดยพิธีในวันนี้มีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม และกลุ่มพลังมวลชน ข้าร่วมพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะอย่างพร้อมเพรียง
     ------------------------
                     ปัณณพัฒน์ แสงศรีเรือง / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :