บทความที่น่าสนใจ
พาณิชย์จังหวัดเลย ลงพื้นที่ติดตามโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภค พร้อมตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน

นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 3) ของจังหวัดเลย ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) โดยจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคากิโลกรัมละ 150 บาท เพื่อลดค่าครองชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริโภคในสถานการณ์ภาวะราคาสุกรที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
สำหรับจังหวัดเลยมีจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงตามโครงการดังกล่าว จำนวน 7 จุด โดยพบว่าประชาชนผู้บริโภคจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อเนื้อหมูในราคาต่ำกว่าท้องตลาด พร้อมกันนี้พาณิชย์จังหวัดเลยยังได้ติดตาม กำกับดูแล และตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรชำแหละ ไก่สดชำแหละ ไข่ไก่ และอาหารสดปรุงสำเร็จ ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย และอำเภอวังสะพุงด้วย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าอย่างชัดเจน ราคาที่จำหน่ายมีความสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตสินค้าที่แท้จริง และไม่เกินราคาจำหน่ายปลีกแนะนำที่กรมการค้าภายในกำหนด
ทั้งนี้ พาณิชย์จังหวัดเลยยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร “หนูณิชย์” ช่วยตรึงราคาจำหน่ายปลีกอาหารปรุงสำเร็จราคาถูก จาน/ชามละไม่เกิน 30-35 บาท เพื่อเป็นเมนูทางเลือกให้กับประชาชนผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเลยด้วย
     -----------------
                                      ปัณณพัฒน์ แสงศรีเรือง / สวท.เลย ข่าว

 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :