บทความที่น่าสนใจ
How to... ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย

1. เรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย

2. ตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทาง

3. ปฏิบัติตามกฎจราจร

4. เมาไม่ขับ

5. ไม่ควรขับแซง เปลี่ยนเลนกะทันหัน

6. หลีกเลี่ยงการขับขี่เข้าใกล้รถบรรทุกขนาดใหญ่

7. สวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง

8. ห้ามดัดแปลงสภาพรถ

ที่มา : กรมการขนส่งทางบกคะแนนโหวต :