บทความที่น่าสนใจ
โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

“จันทบุรี” เป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนา ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำโครงการแรกที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จหลังจากเสด็จขึ้นทรงราชย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ตามที่ นายบุญช่วย โตประเสริฐ และราษฎรบ้านเขาแดงพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้ถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ โดยมีผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 2 ราย รายละ 10 ไร่ คือนายทองคำ เจริญทรัพย์ และนายวินนา ศรีสงคราม รวม 20 ไร่ ให้โครงการก่อสร้างฝาย ได้ขุดลอกหน้าฝายบนพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ และขุดลอกคลองตาโนด ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร เมื่อขุดลอกแล้วสามารถเพิ่มความจุน้ำได้ถึง 8 หมื่นลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ 2,000 ไร่ ช่วยให้ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี และจากที่ไม่เคยจับปลาเพราะไม่มีน้ำ แต่พอมีฝายก็มีแหล่งอาหารให้ปลาและสัตว์น้ำ ทำให้ชาวบ้านสามารถจับปลามาเป็นอาหาร ฝายแห่งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตคนในบ้านเขาแดงพัฒนา สู่การมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นต้นแบบของฝายที่เกิดขึ้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่ ให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงาน กปร.

#ฝายบ้านเขาแดงพัฒนา

#รักประเทศไทย

#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :