บทความที่น่าสนใจ
สาเหตุหลักการสูญเสียบนท้องถนน

1. ขับขี่เร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

2. จอดรถในพื้นที่เสี่ยง

3. ขับขี่ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด

4. การเปลี่ยนช่องทางจราจรโดยประมาท

ลดความประมาท เดินทางปลอดภัย

ที่มา : ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานครคะแนนโหวต :