บทความที่น่าสนใจ
สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย นำคณะบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

สถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย นำคณะบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์                                                                                                                                               
 3 พฤษภาคม 2564  นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย  (สวท.เลย) นำคณะบุคลากรในสังกัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 โดย สวท.เลย ได้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม ตกแต่งสถานที่ด้านหน้าสำนักงานประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว
ในการนี้ทาง สวท. ได้เชิญชวนประชาชน นักจัดรายการจากหน่วยงานราชการอื่นๆ และผู้ที่มาติดต่อราชการ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล บนหน้าหลักเว็บไซต์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในรูปแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สำหรับการจัดพิธีวันฉัตรมงคล หมายถึง พระราชพิธีฉลองเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชภิเษก เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดพระราชพิธีขึ้นในวันที่ 4 -6 พฤษภาคม 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :