บทความที่น่าสนใจ
บรรยากาศการรายงานตัวทหารใหม่เข้ารับการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 จังหวัดเลย เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

บรรยากาศการรายงานตัวทหารใหม่เข้ารับการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 จังหวัดเลย เป็นไปอย่างคึกคัก  โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 (28 เมษายน 2564) บรรยากาศการรายงานตัวทหารกองเกินเข้ารับการเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 จังหวัดเลย เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอเมือง จังหวัดเลย รับรายงานตัวทหารใหม่ ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเลย  ซึ่งเป็นสถานที่รายงานตัวที่มีความเหมาะสม โปร่งโล่ง และมีอากาศถ่ายเทไหลเวียนได้สะดวก โดยขั้นตอนการรายงานตัวมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกรายที่มารายงานตัวจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ บันทึกข้อมูลส่วนตัวในแบบประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคคิด-19 ก่อนเข้าหน่วยฝึกทหารใหม่ ทบ. เพื่อทางเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยง  
 นายณรงค์รัตน์ เลิศเกียรติคุณ ทหารกองเกินที่เข้ารับการรายงานตัว กล่าวว่า วันนี้ตนมารายงานตัวและยื่นเอกสารเพื่อไปประจำการที่ มทบ.18 สระบุรี โดยปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจ โดยการออกกำลังกายเป็นประจำรองรับการฝึกทหารใหม่ เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อม และกำลังใจที่พร้อมเข้ารับการฝึก
 ทั้งนี้ การรายงานตัวทหารใหม่เข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 อำเภอเมือง จังหวัดเลยในวันนี้ มีทหารกองเกินที่ต้องมารายงานตัวจำนวนทั้งสิ้น 72 คน เพื่อไปประจำการหน่วยทหารต่างๆ
                ---------------
      ปัณณพัฒน์ แสงศรีเรือง / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :