บทความที่น่าสนใจ
อบจ.เลย พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนดอกไม้ลานคริสต์มาส อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

อบจ.เลย พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนดอกไม้ลานคริสต์มาส อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

องค์การบริหารจังหวัดเลย ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย มีความประทับใจในการให้บริการข้อมูลข่าสารด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการพักผ่อนหย่อนใจ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย อันจะนำมาซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้น องค์การบริหารจังหวัดเลย โดยนายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ นายก อบจ.เลย จึงมีแผนงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนดอกไม้ลานคริสต์มาส อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย บริเวณพื้นที่บ้านหนองเสือคราง ตำบลหนองบัว ซึ่งเป็นพื้นที่มีความพร้อมและเหมาะสมสำหรับดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ รวมทั้งค่าวัสดุครุภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงานโครงการตามระเบียบของทางราชการกำหนด และได้ผ่านการประชาคมเรียบร้อย


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :