บทความที่น่าสนใจ
เกษตรเลย ส่งเสริมความรู้เกษตรกรนาแปลงใหญ่ ในการจัดการศัตรูข้าวตามระบบนิเวศแปลงข้าว

นายฉลอง อินทนนนท์ เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ลงพื้นที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ปี 2565 จำนวน 30 ราย ที่วัดป่าสันติสุขวนาราม ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

โดยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับการสำรวจระบบนิเวศในแปลงข้าว รวมถึง การจัดทำปฏิทินการจัดการศัตรูข้าว จากนายกิระศักดิ์ เสนานนท์ วิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ นอกจากนี้ ยังได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในการจัดจัดทำปฏิทินการจัดการศัตรูข้าว

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ฝึกสังเกตและเห็นความสำคัญของการสำรวจระบบนิเวศในแปลงข้าว พร้อมกับสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการบริหารจัดการศัตรูข้าวในแปลงนาข้าวของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ผู้สื่อข่าว : รสนันท์  นิยมตรง

สวท.เลย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :