บทความที่น่าสนใจ
เกษตรเลย อบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ผึ้งโพรงป่าไทยเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

นายฉลอง อินทนนท์ เกษตรจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ลงพื้นที่สวนไผ่พันกอ วิสาหกิจชุมชนอาศรมไพร บ้านฟากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ผึ้งโพรงป่าไทยเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาศรมไพร จำนวน 40 ราย

โดยมีวิทยากรอริย์ธัช บุญขจาย ผู้เชี่ยวชาญผึ้งโพรงป่าระดับประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจต่อการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าด้วยวิธีทางธรรมชาติ ปลอดสารเคมี รวมทั้ง มีการบูรณาการความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งโพรงป่าเพื่อเพิ่มมูลค่า และเชื่อมโยงความรู้ทางด้านการตลาด

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ผู้สื่อข่าว : รสนันท์  นิยมตรง

สวท.เลย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :