รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลย เปิดเผยอาการผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเลย ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด ส่วนใหญ่อาการปกติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลย เปิดเผยอาการผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเลย ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด ส่วนใหญ่อาการปกติ

พญ.นภาพร สิงขรเขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเลย เปิดเผยถึงอาการผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเลยว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่อาการปกติ มีเพียงผู้ป่วยชาวอำเภอเชียงคาน ที่ไข้ขึ้นเล็กน้อย และผู้ป่วยชาวอำเภอด่านซ้าย ที่มีโรคประจำตัว และน้ำหนักตัวมาก ทำให้มีอาการมาก จึงต้องใช้ยาต้านไวรัสเพื่อบรรเทาอาการ
ด้านนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวย้ำว่า สถานการณ์ในจังหวัดเลยยังถือว่าไม่รุนแรง เพราะมีลักษณะการระบาดเป็นกลุ่ม ไม่แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้าง เชื่อว่าส่วนหนึ่งเกิดจากความมีวินัยของชาวจังหวัดเลย ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
ดังนั้น อยากให้ทุกคนยังคงช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A  ได้แก่การล้างมือบ่อยๆ การ เว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโควิด-19 และใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ และหากเดินทางมาจากจังหวัดอื่น  ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.โรงพยาบาลประจำเภอ,  อสม., กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน ให้ข้อมูลตนเองเพื่อทำการประเมินความเสี่ยง หากพบว่ามีความเสี่ยง หรือรู้ว่าตัวว่ามีประวัติเสี่ยงอาจติดเชื้อ ให้รีบพบแพทย์ทันที

                ---------------------------    
              ปัณณพัฒน์ แสงศรีเรือง / ข่าว

 


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :