จ.เลย ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มเติมอีกจำนวน 7,840 โดส เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า จำนวน 3,920 คน

จ.เลย ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มเติมอีกจำนวน 7,840 โดส เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า จำนวน 3,920  คน

นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มเติมจำนวน 7,840 โดส ซึ่งเป็นวัคซีนในรอบที่สองที่จังหวัดได้รับ และจะทำการฉีดให้แก่บุคลากรการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า จำนวน 3,920  คน ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยจะกระจายไปยังโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ ทั้ง 14 อำเภอ ซึ่งทุกแห่งจะมีการบริหารจัดการเพื่อลดความแออัดของผู้ที่รับบริการด้วย โดยหากรวมจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วในรอบที่ 1และรอบ 2 ของจังหวัดเลย จะมีทั้งสิ้น 4,920 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัดที่มีประมาณ 640,000 คน
ด้านการบริหารจัดการเตียงในโรงพยาบาลทุกแห่ง  รองรับผู้ป่วยยืนยันและผู้ป่วยที่ต้องนอนรอผลตรวจโรคโควิด-19 จังหวัดเลยมีการเตรียมความพร้อมเตียงรองรับผู้ป่วยรวมจำนวน 185 เตียง ปัจจุบันใช้ไปแล้ว 53 เตียง คงเหลือ 132 เตียง หากมีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 มากเกินศักยภาพของโรงพยาบาล จะเปิดใช้ใช้เตียงในโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จำนวน 10 เตียง และมณฑลทหารบกที่ 28 อีกจำนวน 90 เตียง
                   ------------------------
              ปัณณพัฒน์  แสงศรีเรือง / สวท.เลย

 คะแนนโหวต :